Reclame spaarbank

© Anton van de Riet
© Seinpost
© Seinpost
© Seinpost