Reclame voor Perry van der Kar

Rond 1960 heeft Adèle meegewerkt  aan reclame voor Perry van der Kar (Samen met Aart Brouwer)

Deze foto serie is beschikbaar gesteld door het  Theaterarchief