Blijvend Applaus Prijs

In 2006 wordt aan Adèle de “Blijvend Applaus Prijs” toegekend.

De Blijvend Applaus Prijs wordt uitgereikt aan oud-podiumkunstenaars voor hun gehele oeuvre. De prijs is een initiatief van de ‘Stichting Blijvend Applaus’ die in 1962 in Amsterdam werd opgericht door een aantal notabelen uit de artiestenwereld en uit de gemeentelijke politiek. De stichting heeft als doel “kunstenaars uit de amusementswereld, waar dit nodig is, financieel bij te staan en verder al hetgeen daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn te verrichten.” Directe aanleiding was een artikel van Henk van der Meyden in De Telegraaf over de vergeten zangeres en revuester Louisette, die in armelijke omstandigheden leefde in Amsterdam. De Stichting Blijvend Applaus zorgde dat zij haar laatste jaren werd verzorgd in een tehuis te Laren. Vervolgens werden andere behoeftige artiesten ondersteund, totdat dit door de sociale voorzieningen niet meer nodig was. Daarna ging de stichting zich richten op de immateriële behoeften van de oudere artiesten: aandacht en waardering.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van Iris Le Rütte, een geldbedrag van € 5.000 en een feestelijk theaterprogramma.

© Mark Kohn

De prijs is uitgereikt op zondag 1 oktober in de “Kleine Komedie” in Amsterdam. 
Tevens werd aan Adèle het 1e exemplaar uitgereikt van de dvd “Van de Gekken”, deze dubbel dvd  bevat fragmenten uit haar gehele carrière.

© Paul Huf
Foto's : © Ab Blauw

Uit het jury rapport :

‘En toen, nota bene op haar vijftigste, was het of haar carrière opnieuw begon. In de ene theatershow na de andere vormde Adèle Bloemendaal het fenomenale middelpunt. Hoogst inspirerend voor de schrijvers die nu door háár werden uitgenodigd om nieuw repertoire te schrijven, en voor de muzikanten die verder konden gaan dan de doordeweekse, dienstbare cabaretbegeleiding. En nooit liet Adèle Bloemendaal zich meer vastleggen op één facet van haar talent. Ze was robbedoes en grande dame tegelijk . Ze was baldadig en chic. Avontuurlijk en boosaardig. Literair en liederlijk. Schaamteloos en geraffineerd. Stout met stijl. Wat een gemis dat ze zulke shows niet meer maakt. De Blijvend Applaus Prijs van dit jaar was bestemd voor de categorie kleinkunst/cabaret/amusement – er was er maar één die in alle drie die genres heeft geëxcelleerd. Als er iemand is met een oeuvre dat uitbundig bekroond kan worden, dan is dat Adèle Bloemendaal’.

© Iris Le Rütte

Verslag Volkskrant   © Patrick van den Hanenberg 2 oktober 2006

Robbedoes en ‘grande dame’ Bloemendaal
Adèle Bloemendaal is verantwoordelijk voor veel amusementshoogtepunten. Nu zijn ze verzameld op een dvd…

Het is bijna eng als kleinkunststudente Eva Smid opkomt. Daar staat een piepjonge spitting image-uitgave van Adèle Bloemendaal, met dezelfde nasale Jordanese stem. En dan zingt ze ook nog uitdagend dat ze alles heeft om artiest te worden, waarmee ze vooral haar strakke lichaam bedoelt.

Het is wel een beetje wrang als opening van de feestmiddag van de Blijvend Applaus Prijs, die is ingesteld om artiesten in ruste te eren voordat ze definitief in de vergetelheid raken. Winnares Adèle Bloemendaal (1933) heeft tenslotte altijd koppig geweigerd ouder te worden. Maar deze confrontatie met de jeugd kan ook worden opgevat als een relativering van het gevecht tegen de tijd. Hans Dorrestijn en Martin van Dijk (die veel voor Bloemendaal heeft gecomponeerd) doen er op het feestje zondag in de Kleine Komedie nog een schepje bovenop in het lied Vleselijke woning: ‘Want een mens woont in zijn lichaam/ Maar hij heeft het maar te huur/ En de grote stille huisbaas/ Blijkt hardvochtig op den duur.’

De Stichting Blijvend Applaus heeft een prachtig programma samengesteld voor de diva, die zelf ook aanwezig is. De uitsmijter is een voorproefje van de remake van de succesvolle televisieserie ’t Schaep met de 5 Pooten, die de KRO vanaf 23 december zal uitzenden. Loes Luca neemt de plaats in van Adèle Bloemendaal als Door, de uitbundige Amsterdamse wasserettebazin.

Door haar grillige gedrag en gezondheidsperikelen zijn nogal eens wat programma’s in de problemen gekomen en heeft Bloemendaal collega’s en schouwburgdirecteuren vertwijfeld achtergelaten, maar het overzicht van wat Adèle Bloemendaal heeft gedaan, is een aaneenschakeling van amusementshoogtepunten. De jury van de Blijvend Applaus Prijs noemt haar robbedoes en grande dame, baldadig en chic, literair en liederlijk, stout met stijl. Ruim vijf uur van dat materiaal is verzameld op de dvd Van de gekken, die gisteren werd gepresenteerd.

Adèle Bloemendaal maakte deel uit van Cabaret Lurelei, samen met Frans Halsema en Gerard Cox speelde ze het legendarische programma Met blijdschap geven wij kennis, en maakte met Rob Touber opmerkelijke televisieshows. In het theater kwam ze tot haar beste prestaties na haar vijftigste.